virales

2018-10-18

VIRALES !


:4.01.4.- d. virales, VIRUS --> 2.083 e. 307 g. 11 sf. 82 f. 5 o.
: o. 1 adenovirus; 2 arborvirus; 3 mixovirus; 4 neurotropo; 5 phageineae; 6 phytophagineae; 7 picornavirales;

:0 o. 1 caudovirales; 2 herpesvirales; 3 mononegavirales; 4 nidovirales; 5 picornavirales;

:01 f. 1 borreliotaceae: g. 1 Scelus beta; recurrens; 2 charonaceae: g. 1 Tarpeia e. alpha; beta; premens;

:02 g. 1 Molitor; 2 Solanum;